773 599 713

   

  Obchodní podmínky společnosti IMOTECH sro

   

  Stavební příprava

  Stavební příprava, musí být zajištěna v souladu s platnými předpisy, a dle doporučení IKEA pokud není předem domluveno jinak. Při stavební přípravě v rozporu s doporučením IKEA, mohu být doúčtovány doplňky vícepráce dle aktuálního cenníku případně muže být realizace montáže odmítnuta bez nároku na úhradu rezervačního poplatku s účtováním vzniklých nákladů. 

  Montáž

  Zákazník zajistí v místě realizace minimální teplota okolního 20 °C, která je nutný z technologického důvodu, dále přípojku elektrické energie (230 V) v místnosti, plně funkční toaletu zákazníka zajistí s tekoucí vodou, dostatečně velký a prázdný prostor pro montáž. Zákazník zadává v jeho zájmu zakrytí vybavení domácnosti proti prachu. Zákazník informuje montážní tým o případných rozvodech elektrické energie, vody, plynu pod povrchem stěn v místě realizace, pokud tak neučiní montážní tým předpokládá, že v místě ukotvení (vrtání) žádné rozvody nejsou. Zákazník zajisti uložení komponent (zboží) v maximální vzdálenosti 15 metrů od místa realizace a na stejném patře.Montážní tým po dokončení montáže roztřídí obalový materiál na papír, plast a směsný odpad, který zůstává na místě realizace, 

  Parkování

  Zákazník zajistí parkovací stání v blízkosti místa realizace pokud tak neučiní, budou doúčtovány vícenáklady na parkování v zónách placeného stání a to 400 Kč za každý den montáže.

  Záloha na rezervaci termínu

  Záloha zajišťuje plnou rezervaci předem dohodnutého termínu. Záloha je odečtena po realizaci z finální částky za montáž. Změna – zrušení termínu musí být oznámeno nejpozději 15 dní před dohodnutým termínem realizace v takovém případě je záloha buď vrácena nebo je přesunut termín montáže dle dohody, v případě oznámení zrušeného termínu v kratší době než 14 dní není záloha vratná.  

  Rozpočet

  Rozpočet na montážní práce je vytvořen na základě dodaných podkladu a komponentu z nich viditelných. Rozpočet je vytvořen na předpokladu montáže všech součástí zakoupených v obchodní síti IKEA, při montáži součástí mimo obchodní síť IKEA je doúčtován příplatek dle aktuálního ceníku a na tuto skutečnost musíme být upozorněni, aby byla zohledněna v zaslaném rozpočtu, v opačném případě je doúčtováno na místě v den realizace montáže. Některé atypické práce jsou doučovány na místě realizace, specielně se to týká vítězů pro rozvody vody a plynu, výřezu pro zásuvky v obkladových panelech, nadměrné nerovností stěn které vyžadují vypodloženi závěsné lišty, zapuštěného osvětlení.

  Platba

  Finanční vyrovnání za montáž probíhá vždy po dokončení a předání díla v maximálním možném rozsahu v závislosti na dodaných komponentách a to v hotovosti pokud není domluveno předem jinak. Pokud není montáž kompletní z důvodu chybějících nebo poškozených komponent je Závazkoví odečtena odpovídající suma z celkové částky, zvažuje se však, že není dokončena.

  Záruka

  Imotech sro poskytuje na montáže kuchyní IKEA doživotní záruku. Záruka se vztahuje na montáže kuchyní IKEA pro nekomerční využití a pouze na komponenty IKEA. Záruka se nevztahuje na mechanické projevy nadměrného – nevhodného opotřebení, poškození vlivem vlhkosti, teplotních změn a na pracovní desky.  


  logo


  Sídlo společnosti

  Na Chodovci 2542/30
  Praha 4 - Záběhlice
  141 00


  Kontaktujte nás

  Telefon: +420 773 599 713
  E-mail: info@imotech.cz
  Obchodní podmínky


  Otevírací doba

  Pondělí - Neděle:
  8:00 - 22:00