773 599 713

 

Obchodní podmínky společnosti IMOTECH sro

 

Stavební příprava

Stavební příprava, musí být zajištěna v souladu s platnými předpisy, a dle doporučení IKEA pokud není předem domluveno jinak. Při stavební přípravě v rozporu s doporučením IKEA, mohu být doúčtovány doplňky vícepráce dle aktuálního cenníku případně muže být realizace montáže odmítnuta bez nároku na úhradu rezervačního poplatku s účtováním vzniklých nákladů. 

Montáž

Zákazník zajistí v místě realizace minimální teplota okolního 20 °C, která je nutný z technologického důvodu, dále přípojku elektrické energie (230 V) v místnosti, plně funkční toaletu zákazníka zajistí s tekoucí vodou, dostatečně velký a prázdný prostor pro montáž. Zákazník zadává v jeho zájmu zakrytí vybavení domácnosti proti prachu. Zákazník informuje montážní tým o případných rozvodech elektrické energie, vody, plynu pod povrchem stěn v místě realizace, pokud tak neučiní montážní tým předpokládá, že v místě ukotvení (vrtání) žádné rozvody nejsou. Zákazník zajisti uložení komponent (zboží) v maximální vzdálenosti 15 metrů od místa realizace a na stejném patře.Montážní tým po dokončení montáže roztřídí obalový materiál na papír, plast a směsný odpad, který zůstává na místě realizace, 

Parkování

Zákazník zajistí parkovací stání v blízkosti místa realizace pokud tak neučiní, budou doúčtovány vícenáklady na parkování v zónách placeného stání a to 400 Kč za každý den montáže.

Záloha na rezervaci termínu

Záloha zajišťuje plnou rezervaci předem dohodnutého termínu. Záloha je odečtena po realizaci z finální částky za montáž. Změna – zrušení termínu musí být oznámeno nejpozději 15 dní před dohodnutým termínem realizace v takovém případě je záloha buď vrácena nebo je přesunut termín montáže dle dohody, v případě oznámení zrušeného termínu v kratší době než 14 dní není záloha vratná.  

Rozpočet

Rozpočet na montážní práce je vytvořen na základě dodaného podkladu a komponentu z nich viditelných, spoje pracovní desky jsou standardně vytvořený tzv. na tupo pokud není předem domluveno jinak. Rozpočet je vytvořen na předpokladu montáže všech součástí zakoupených v obchodní síti IKEA, při montáži součástí mimo obchodní síť IKEA je doúčtován příplatek dle aktuálního cenníku a na tuto skutečnost musíme být upozorněni, aby byla zohledněna v zaslaném rozpočtu, v opačném případě je doúčtováno na místě v den realizace montáže. Některé atypické práce jsou doučovány na místě realizace, speciálně se to týká vítězů pro rozvody vody a plynu, výřezy pro zásuvky v obkladových panelech, nadměrné nerovnosti stěn, které vyžadují podloženi závěsné lišty, zapuštěného osvětlení.

Platba

Finanční vyrovnání za montáž probíhá vždy po dokončení a předání díla v maximálním možném rozsahu v závislosti na dodaných komponentách a to v hotovosti pokud není domluveno předem jinak. Pokud není montáž kompletní z důvodu chybějících nebo poškozených komponent je Závazková odečtena odpovídající suma celkové částky, zvažuje se však, že není dokončena.

Záruka

Imotech sro poskytuje na montáže kuchyní IKEA doživotní záruku. Záruka se vztahuje na montáže kuchyní IKEA pro nekomerční využití a pouze na komponenty IKEA. Záruka se nevztahuje na mechanické projevy nadměrného – nevhodného poškození, poškození vlivem vlhkosti, teplotních změn a na pracovní desky.  


logo


Sídlo společnosti

Na Chodovci 2542/30
Praha 4 - Záběhlice
141 00


Kontaktujte nás

Telefon: +420 773 599 713
E-mail: info@imotech.cz
Obchodní podmínky


Otevírací doba

Pondělí - Neděle:
8:00 - 22:00